Nicotinell Plåster

Nicotinell plåster

En sluta röka produkt som dämpar
tobakssuget dygnet runt.

Nicotinell nikotinplåster

Hjälper mot röksuget dygnet runt

Nicotinell plåster är ett nikotinplåster som fortlöpande ger dig ett nikotintillskott över 24 timmar. Med ett nikotinplåster på huden får du hjälp att dämpa det intensiva röksug som kan uppstå på morgonen och på så vis kan det hjälpa dig på din resa att sluta röka. Nicotinell nikotinplåster finns i tre styrkor med olika nikotindoser. Hur starkt nikotinplåster du väljer beror på hur många cigaretter du för närvarande brukar röka varje dag.

Vilken nikotinplåsterdos passar mig?

21 MG

14 MG

7 MG

Starkt beroende

Måttligt/lågt beroende

Mer än 20 cigaretter om dagen

Steg 1 – plåster på 21 mg varje dag i 3–4 veckor

Steg 2 – plåster på 14 mg varje dag i 3–4 veckor

Steg 3 – plåster på 7 mg varje dag i 3–4 veckor

Under 20 cigaretter om dagen

Steg 2 – plåster på 14 mg varje dag i 3–4 veckor

Steg 3 – plåster på 7 mg varje dag i 3–4 veckor

Så använder du ett Nicotinell plåster

Innan du börjar att sluta röka med nikotinplåster från Nicotinell är det en god idé att du orienterar dig i hur plåstret fungerar så bra och effektivt som möjligt. Ett nikotinplåster ska dämpa ditt röksug och därför är det viktigt att du behärskar tekniken, så att du inte använder fler plåster än du behöver för att uppnå önskat resultat med behandlingen. Vi har beskrivit proceduren i tre små steg nedan:

1

Nicotinell nikotinplåster har effekt i 24 timmar. Ta på ett nytt nikotinplåster varje dag, så snart du har tagit bort det gamla.

2

Sätt plåstret på ett nytt område där huden är oskadad, torr och hårfri som exempelvis på överarmen, längst upp på ryggen eller höften.

3

Stryk ut kanterna på nikotinplåstret för att försäkra dig om att det är slätt och sitter fast ordentligt.

Ta på ett nytt
nikotinplåster

Sätt på ett nytt
område

Stryk ut
kanterna på
nikotinplåstret

För dig som behöver extra stöd

Kombinationsbehandling – nikotinplåster kombinerat med 2 mg tuggummi* eller 1 mg nikotinsugtablett

Att kombinera nikotinprodukter är ett bra sätt att tackla röksuget på om du behöver lite extra stöd att lägga cigaretterna på hyllan. Om du har misslyckats att sluta röka med enbart nikotinplåster, tuggummi, eller nikotinsugtabletter, eller vill reducera användningen av tuggummin eller nikotinsugtabletter pga lokala biverkningar, så kan du använda nikotinplåster tillsammans med 2 mg tuggummi* eller 1 mg nikotinsugtablett. Fördelen med att kombinera produkterna är att du attackerar dina rökvanor på två fronter och på så vis blir bättre rustad att kontrollera röksuget sett över en hel dag. Behandlingen kombinerar nikotinplåstrets lågintensiva, jämna nikotintillförsel med tuggummits/nikotinsugtablettens effekt. Det innebär också en mer flexibel behandlingsform, där man inte behöver använda lika många tuggummin/nikotinsugtabletter per dag. Rök aldrig samtidigt som du kombinerar nikotinprodukter, eftersom du då kan få i dig så höga halter nikotin att du mår dåligt.

Vår guide kan hjälpa dig att avgöra om kombinationsbehandling är rätt för dig. Guiden ger dig även information om dina andra möjligheter när det gäller behandling i samband med att du slutar röka.

Nicotinell. Enkelt att sluta röka.
*Gäller endast Nicotinell 2 mg tuggummi i smakerna Fruit, Mint och Lakrits

Kombinationsbehandling – så funkar det

Kombinationsbehandling med tuggummi + plåster

Börja behandlingen med ett 21 mg Nicotinell® plåster/24 tim i kombination med 2 mg tuggummi. Du bör använda minst 4 och högst 24 st 2 mg tuggummin per dag. För de flesta är 5-6 tuggummin/sugtabletter per dag tillräckligt. I normalfallet pågår behandlingen i 6-12 veckor, därefter reduceras nikotindosen successivt.

Reduktionen kan göras på två sätt. Antingen genom att du använder plåster med lägre styrka, dvs 14 mg/24 tim under 3-6 veckor följt av 7 mg/24 tim under 3-6 veckor, tillsammans med den inledande dosen av 2 mg tuggummin/. Därefter reduceras antalet 2 mg tuggummin/ successivt i upp till 12 månader.

Alternativt kan du avbryta användningen av plåster och reducera antalet 2 mg tuggummin successivt i upp till 12 månader.

Kombinationsbehandling med sugtablett + plåster

Börja behandlingen med ett plåster 21 mg/24 timmar i kombination med Nicotinell 1 mg sugtablett. Använd minst 4 sugtabletter (1 mg) per dag. I de flesta fall är 5-6 sugtabletter tillräckligt. Använd inte mer än 15 sugtabletter per dag. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter minskas nikotindosen gradvis.

Reduktion av nikotindos efter de första 6-12 veckorna:

Detta kan göras på 2 sätt.

Alternativ 1: Använd plåstrer med lägre styrka dvs. 14 mg/24 timmar plåstrer i 3-6 veckor följt av 7 mg/24 timmar plåstret i ytterligare 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 1 mg sugtablett. Därefter minskas antalet sugtabletter gradvis. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.

Alternativ 2: Avbryt behandling med plåster och minska antalet 1 mg sugtabletter gradvis. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.