Varför ska jag använda nikotinersättning?

Nikotinersättning är en alternativ metod för att inta nikotin, i stället för tobaksrökning.

Nikotinersättning kan hjälpa dig att bli rökfri. Behandlingen skiljer sig från annat nikotinanvändande genom att produkterna inte tillför några av de cancerframkallande ämnen som normalt finns i cigaretter.

Våra nikotinprodukter finns i olika format: nikotinplåster, som verkar 24 timmar om dygnet, samt tuggummin och sugtabletter, som kan tillgodose det akuta nikotinbegäret.