Vad är nikotinabstinens?

Under de första veckorna efter en plötslig sänkning eller ett totalt stopp av nikotinintag, kommer ett antal symtom som kallas nikotinabstinens. Läs vidare i Nicotinells guide för fler råd om processen.

När du röker utsöndras signalsubstanser, eller neurotransmittorer, i din hjärna. En av dessa är dopamin, som ger den avslappnande och tillfredsställande upplevelsen när du röker. När du vill bryta ditt beroende av nikotin kan du få abstinenssymtom. Det är din kropp som vill ha en dos av de ämnen som nikotinet frisätter. Det är viktigt att du håller ut och kommer ihåg att det blir bättre när du har varit rökfri ett tag.

När du slutar använda nikotin – redan 30 minuter efter din sista användning av tobak – kan du komma att uppleva abstinenssymtom. Dessa varierar efter din grad av nikotinberoende, men följande är exempel på symtom du kan uppleva:

Ett intensivt begär efter nikotin

Ångest

Hosta och eventuellt ont i halsen

Depression

Koncentrationssvårigheter

Huvudvärk

Sömnlöshet

Kramper i tarmarna

Irritation

Illamående

Värmevallningar

Stickande känsla i händer och fötter

Viktuppgång

Det kan vara svårt att stå emot när symtomen drabbar en men kom ihåg att det är din kropp som är på väg att bli hälsosam igen. Håll ut! Det blir bättre ju längre tiden går.