Har nikotinersättning biverkningar?

Nikotinersättning kan ge biverkningar, till exempel dessa:

Eftersom den aktiva substansen i nikotinersättning som nikotinplåster, nikotintuggummi och nikotintabletter är en liten terapeutisk dos nikotin, kan det förekomma biverkningar som huvudvärk, illamående och andra matsmältningsbesvär.

Nikotinplåster
Vissa upplever irritation eller får utslag på huden där plåstret sitter. Lägg märke till att reaktionen kan bero på häftan på plåstret eller på nikotinet. Om du är allergisk eller har känslig hud bör du inte använda nikotinplåster.

Nikotintabletter
Biverkningarna är hicka, brännande känsla i magen, luft i tarmarna eller magbesvär. Det sistnämnda är särskilt vanligt om du sväljer sugtabletterna.

Nikotintuggummi
Det finns en rad biverkningar du kan uppleva om du använder nikotintuggummi, till exempel en stickande känsla på tungan medan du tuggar på tuggummit eller smärta i käkarna på grund av det upprepade tuggandet. Därför bör du inte använda tuggummit om du har problem med käkarna.

Titta på vår video för mer information och lösningar. Tänk också på att noga läsa bipacksedeln i förpackningen för en komplett översikt över möjliga biverkningar.