Sluta-röka-guide

Att sluta röka är inte en lätt utmaning, eftersom du utsätts för många frestelser under loppet av en dag. Därför kan en sluta-röka-guide vara en metod för att klara de utmaningar som dyker upp, när suget att tända en cigarett närmar sig. För vad ska du göra om kollegorna går ner för att ta en rökpaus när lunchen är över och suget efter tobak gör sig påmint? Alla människor har olika rökvanor – för vissa är det en social sak medan det för exempelvis storrökare har blivit en fast del av vardagen. När det är dags för att sluta röka är det bra med vägledning och här kan sluta-röka-guiden hjälpa dig att så effektivt som möjligt bekämpa ditt röksug.

Även om en sluta-röka-guide är ett bra sätt att komma igång så kan det vara svårt att veta vilken nikotinprodukt som är rätt för dig när du ska ersätta de vanor och behov som du tidigare har fyllt med cigaretter. Vår sluta-röka-guide kan hjälpa dig att välja den bästa lösningen - för vi vet att alla rökare har olika mönster, vanor och behov.

Nicotinells guide hjälper dig att hitta den produkt som bäst täcker dina behov för att dämpa röksuget. Vår sluta-röka-guide är utformad på så vis att du bara behöver svara på några få frågor, så fixar vi resten. När du har gått igenom vår guide kommer du få vår rekommendation om vilken av våra nikotinprodukter som bäst motsvarar de behov du har beskrivit i sluta-röka-guiden. Låt oss komma igång.

1

2

3

4

5

Första steget i vår sluta röka guide är att du ska välja det påstående som stämmer in bäst på dig ...

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Nicotinell tuggummi 2 mg

8–12 bitar om dagen (max 25)

Bruksanvisning:

 1. Tugga en bit tuggummi tills niktotinsmaken blir stark.
 2. Låt tuggummit ligga i kinden tills smaken avtar
 3. Tugga tuggummit igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Tugga en bit Nicotinell tuggummi vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av tuggummi har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Behandling med Nicotinell tuggummi bör normalt pågå i minst 3 månader, varpå du gradvis bör skära ner antalet tuggummin du tuggar dagligen tills dess att du inte nyttjar produkten alls. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Nicotinell tuggummi 4 mg

8–12 bitar om dagen (max 15)

Bruksanvisning:

 1. Tugga en bit tuggummi tills niktotinsmaken blir stark.
 2. Låt tuggummit ligga i kinden tills smaken avtar
 3. Tugga tuggummit igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Tugga en bit Nicotinell tuggummi vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av tuggummi har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Behandling med Nicotinell tuggummi bör normalt pågå i minst 3 månader, varpå du gradvis bör skära ner antalet tuggummin du tuggar dagligen tills dess att du inte nyttjar produkten alls. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Nicotinell sugtablett 1 mg

8–12 sugtablett om dagen (max 30)

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugtablett tills nikotinsmaken blir stark.
 2. Låt sugtabletten ligga i kinden tills smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Sug på en Nicotinell sugtablett vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av sugtablett har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Generellt rekommenderas inte användning av Nicotinell sugtablett i mer än 6 månader. Enskilda rökare kan behöva behandling med sugtablett längre tid än så för att undvika att de börjar röka igen. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Nicotinell sugtablett 2 mg

8–12 sugtablett om dagen (max 15)

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugtablett tills nikotinsmaken blir stark.
 2. Låt sugtabletten ligga i kinden tills smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Sug på en Nicotinell sugtablett vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av sugtablett har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Generellt rekommenderas inte användning av Nicotinell sugtablett i mer än 6 månader. Enskilda rökare kan behöva behandling med sugtablett längre tid än så för att undvika att de börjar röka igen. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Under 20 cigaretter om dagen

Inledande behandling (3–4 veckor)

Nicotinell plåster
14 mg/24 timmar

Uppföljande behandling (3–4 veckor)

Nicotinell plåster
7 mg/24 timmar

Avvänjning (3–4 veckor)
Behandlingsavslut

Alternativt fortsätt med Nicotinell plåster 7 mg/24 timmar

Vilken dos som passar dig är beroende av hur många cigaretter du röker om dagen. Dosen på plåstret ska eventuellt ändras under behandlingen. Det beror på att ditt beroende av nikotin kommer att förändras varför nikotindosen i ditt plåster kan bli för låg eller hög. Plåstren får INTE delas för att sänka dosen. Vid eventuella frågor kring detta, kontakta en läkare, sjuksköterska eller apotekare.

Behandlingens längd är ca 3 månader, men kan variera beroende på den enskildas respons.

Om du inte har lyckats sluta röka när 3 månader har gått, kan ytterligare behandling krävas. Prata med din läkare, sjuksköterska eller apotekare om att förlänga användningen av produkten.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Mer än 20 cigaretter om dagen

Inledande behandling 3–4 veckor

Nicotinell plåster
21 mg/24 timmar

Uppföljande behandling 3–4 veckor

Nicotinell plåster
14 mg/24 timmar

Avvänjning 3–4 veckor

Nicotinell plåster
7 mg/24 timmar

Vilken dos som passar dig är beroende av hur många cigaretter du röker om dagen. Nicotinplåstrets dos ska eventuellt ändras under behandlingen. Det beror på att ditt beroende av nikotin kommer att förändras varför nikotindosen i ditt plåster kan bli för låg eller hög. Plåstren får INTE delas för att sänka dosen. Vid eventuella frågor kring detta, kontakta en läkare, sjuksköterska eller apotekare.

Behandlingens längd är ca 3 månader, men kan variera beroende på den enskildas respons.

Om du inte har lyckats sluta röka efter 3 månaders behandling, kan fortsatt behandling behövas. Prata med din läkare, sjuksköterska eller apotekare om att förlänga användningen av produkten.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Under 20 cigaretter om dagen

Nicotinell tuggummi 2 mg

8–12 bitar om dagen (max 25)

Efter 3 månader ska det dagliga intaget minskas.

Bruksanvisning:

 1. Tugga en bit tuggummi tills niktotinsmaken blir stark.
 2. Låt sugtabletten ligga i kinden tills smaken avtar.
 3. Tugga tuggummit igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Tugga en bit Nicotinell tuggummi vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av tuggummi har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Behandling med Nicotinell tuggummi bör normalt pågå i minst 3 månader, varpå du gradvis bör skära ner antalet tuggummin du tuggar dagligen tills dess att du inte nyttjar produkten alls. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Under 20 cigaretter om dagen

Nicotinell sugtablett 1 mg

8–12 om dagen (max 30)

Efter 3 månader ska det dagliga intaget minskas.

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugtablett tills nikotinsmaken blir stark.
 2. Låt sugtabletten ligga i kinden tills smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Sug på en Nicotinell sugtablett vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av sugtablett har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Generellt rekommenderas inte användning av Nicotinell sugtablett i mer än 6 månader. Enskilda rökare kan behöva behandling med sugtablett längre tid än så för att undvika att de börjar röka igen. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Mer än 30 cigaretter om dagen

Nicotinell tuggummi 4 mg

8–12 bitar om dagen (max 15)

Efter 3 månader ska det dagliga intaget minskas. Alternativt byter du till Nicotinell tuggummi 2 mg och det dagliga intaget minskas gradvis.

Bruksanvisning:

 1. Tugga en bit tuggummi tills niktotinsmaken blir stark.
 2. Låt sugtabletten ligga i kinden tills smaken avtar.
 3. Tugga tuggummit igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Tugga en bit Nicotinell tuggummi vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av tuggummi har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Behandling med Nicotinell tuggummi bör normalt pågå i minst 3 månader, varpå du gradvis bör skära ner antalet tuggummin du tuggar dagligen tills dess att du inte nyttjar produkten alls. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Mer än 30 om dagen

Nicotinell sugtablett 2 mg

8–12 om dagen (max 15)

Efter 3 månader ska det dagliga intaget minskas. Alternativt byter du till Nicotinell sugtablett 1 mg och det dagliga intaget minskas gradvis.

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugtablett tills nikotinsmaken blir stark.
 2. Låt sugtabletten ligga i kinden tills smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Sug på en Nicotinell sugtablett vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av sugtablett har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Generellt rekommenderas inte användning av Nicotinell sugtablett i mer än 6 månader. Enskilda rökare kan behöva behandling med sugtablett längre tid än så för att undvika att de börjar röka igen. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Kombinationsbehandling (plåster + sugtablett)

Om du tidigare har misslyckats med att sluta röka vid behandling med enbart Nicotinell sugtablett eller plåster, eller vill reducera användningen av sugtabletter pga lokala biverkningar, kan du använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett. Plåstret säkerställer att du fortlöpande får nikotin hela dygnet, men om du plötsligt drabbas av ett kraftigt röksug, kan du ta en sugtablett för att ta udden av det värsta suget och hålla fast vid ditt beslut att bli rökfri. Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett rekommenderas för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende, dvs. över 20 cigaretter per dag.
Rök aldrig samtidigt som du kombinerar nikotinprodukter, eftersom du då kan få i dig så höga halter nikotin att du mår dåligt. Det är starkt rekommenderat att kombinationsbehandlingen används tillsammans med råd och stöd från sjukvårdspersonal.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Kombinationsbehandling (plåster + tuggummi)

Om du tidigare har misslyckats med att sluta röka vid behandling med enbart Nicotinell sugtablett eller plåster, eller vill reducera användningen av sugtabletter pga lokala biverkningar, kan du använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell 2 mg tuggummi. Plåstret säkerställer att du fortlöpande får nikotin hela dygnet, men om du plötsligt drabbas av ett kraftigt röksug, kan du ta en sugtablett för att ta udden av det värsta suget och hålla fast vid ditt beslut att bli rökfri. Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 12 mg tuggummi rekommenderas för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende, dvs. över 20 cigaretter per dag.

Rök aldrig samtidigt som du kombinerar nikotinprodukter, eftersom du då kan få i dig så höga halter nikotin att du mår dåligt. Det är starkt rekommenderat att kombinationsbehandlingen används tillsammans med råd och stöd från sjukvårdspersonal.

*Gäller endast Nicotinell 2 mg tuggummin i smakerna Fruit, Mint och Lakrits

LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Nicotinell tuggummi 2 mg

8–12 bitar om dagen (max 25)

Nicotinell tuggummi 4 mg

8–12 bitar om dagen (max 15)

Bruksanvisning:

 1. Tugga en bit tuggummi tills niktotinsmaken blir stark.
 2. Låt tuggummit ligga i kinden tills smaken avtar
 3. Tugga tuggummit igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Tugga en bit Nicotinell tuggummi vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av tuggummi har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Behandling med Nicotinell tuggummi bör normalt pågå i minst 3 månader, varpå du gradvis bör skära ner antalet tuggummin du tuggar dagligen tills dess att du inte nyttjar produkten alls. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

20–30 cigaretter om dagen

Nicotinell tuggummi 2 mg

8–12 bitar om dagen (max 25)

Efter 3 månader ska det dagliga intaget minskas.

20–30 cigaretter om dagen

Nicotinell tuggummi 4 mg

8–12 bitar om dagen (max 15)

Efter 3 månader ska det dagliga intaget minskas. Alternativt byter du till Nicotinell tuggummi 2 mg och det dagliga intaget minskas gradvis.

Bruksanvisning:

 1. Tugga en bit tuggummi tills niktotinsmaken blir stark.
 2. Låt sugtabletten ligga i kinden tills smaken avtar.
 3. Tugga tuggummit igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Tugga en bit Nicotinell tuggummi vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av tuggummi har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Behandling med Nicotinell tuggummi bör normalt pågå i minst 3 månader, varpå du gradvis bör skära ner antalet tuggummin du tuggar dagligen tills dess att du inte nyttjar produkten alls. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

Nicotinell sugtablett 1 mg

8–12 sugtablett om dagen (max 30)

Nicotinell sugtablett 2 mg

8–12 sugtablett om dagen (max 15)

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugtablett tills nikotinsmaken blir stark.
 2. Låt sugtabletten ligga i kinden tills smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Sug på en Nicotinell sugtablett vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av sugtablett har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Generellt rekommenderas inte användning av Nicotinell sugtablett i mer än 6 månader. Enskilda rökare kan behöva behandling med sugtablett längre tid än så för att undvika att de börjar röka igen. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Nicotinell produkter innehåller nikotin. Läs märkningen på förpackningen före användning.

Vid biverkningar ringer du till 020-10 05 79

Hjälp att sluta röka. Kräver viljestyrka.

Vi rekommenderar ...

20–30 cigaretter om dagen

Nicotinell sugtablett 1 mg

8–12 om dagen (max 30)

Efter 3 månader ska det dagliga intaget minskas.

20–30 cigaretter om dagen

Nicotinell sugtablett 2 mg

8–12 om dagen (max 15)

Efter 3 månader ska det dagliga intaget minskas. Alternativt byter du till Nicotinell sugtablett 1 mg och det dagliga intaget minskas gradvis.

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugtablett tills nikotinsmaken blir stark.
 2. Låt sugtabletten ligga i kinden tills smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igen.
 4. Upprepa i ca 30 minuter.

Sug på en Nicotinell sugtablett vid röksug.

Upphör med behandlingen när din dos av sugtablett har gått ner till 1–2 bitar om dagen. Generellt rekommenderas inte användning av Nicotinell sugtablett i mer än 6 månader. Enskilda rökare kan behöva behandling med sugtablett längre tid än så för att undvika att de börjar röka igen. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Inte vad du letar efter?LÄS MER

Syftet med denna sluta-röka-guide är att hjälpa konsumenter att välja Nicotinell produkter och den är inte avsedd som en guide för att ge medicinsk rådgivning eller ställa en diagnos. Tala med en läkare om eventuella symtom eller frågor.

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Vår guide identifierar snabbt den ersättningsprodukt som bäst täcker dina behov.

Kom igång >

Tips från en före detta rökare: Tänk på din familj

Chris hittade sätt att motivera sig själv, för att undvika att trilla dit igen.

Se videon >

Nyckeln till att sluta röka

Miljoner blir rökfria varje år. Du kan bli en av dem. Läs mer om att bli rökfri här.

Läs mer >